Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Sportu w Myśliborzu

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 1/2020 -ws powołania Kapituły do wyłonienia w drodze konkursu najlepszego sportowca,drużyny, trenera i działacza sportowego Gminy Myślibórz w 2019 roku 2020-03-23 18:43:21
dokument Zarządzenie nr 2/2020 - ws. zmiany Zarządzenia nr 9/2019 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2020-03-23 18:45:03
dokument Załącznik do zarządzenia nr 3/2020 2020-03-23 18:49:05
dokument Zarządzenie nr 3/2020 - ws. zasad rozliczeń podatku VAT za pomocą mechanizmu podzielonej płatności w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2020-03-23 18:45:43
dokument Zarządzenie nr 4/2020 - ws. zamknięcia pływalni krytej w Myśliborzu i odbywania się meczy piłki nożnej na stadionie Miejskim w Myśliborzu 2020-03-23 18:46:54
dokument Zarządzenie nr 5/2020 - ws. zmian godzin pracy pracowników pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2020-05-28 14:59:03
dokument Zarządzenie nr 6/2020 - ws. zamknięcia pływalni krytej 2020-03-25 08:59:18
dokument Zarządzenie nr 7/2020 -ws wprowadzenie procedury pracy zdalnej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2020-03-27 13:18:21
dokument Zarządzenie nr 8/2020 - ws zmian godzin pracy pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2020-03-27 13:23:13
dokument Zarządzenie nr 9/2020 - ws zmieniające zarządzenie nr 4/2020 r. w sprawie zamknięcia pływalni krytej w Myśliborzu i odbywania się meczy piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Myśliborzu 2020-03-27 13:28:00
dokument Zarządzenie nr 10/2020 - ws Regulaminu działania komisji przetargowej dla postępowań o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp oraz postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego. 2020-04-08 14:14:57
dokument Zarządzenie nr 11/2020 - ws powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuję się ustawę Prawo zamówień publicznych na Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: Remont i przebudowa pływalni krytej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Myśliborzu przy ul.Piłsudskiego 18 2020-04-08 14:28:42
dokument Zarządzenie nr 12/2020 r. - ws. zamknięcia pływalni krytej w Myśliborzu 2020-04-14 14:47:10
dokument Zarządzenie nr 13/2020 - ws. wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych 2020-05-25 14:30:06
dokument Zarządzenie nr 14/2020 ws. wprowadzenia aneksu do Załącznika do Zarządzenia nr 9 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2020-05-27 15:46:52
dokument Zarządzenie nr. 15/2020 r. ws.- zmiany Załącznika nr. 2 do Zarządzenia nr. 1/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości, zakładowy plan kont, wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji kasowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2020-06-24 15:05:05
dokument Zarządzenie nr 16/2020- ws.wprowadzenia zmiany w składzie Komisji Likwidacyjnej powołanej na czas nieokreślony Zarządzeniem nr 2/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 05 marca 2020 roku 2020-06-01 16:14:32
dokument Zarządzenie nr 17/2020- ws. godzin pracy pływalni krytej w Myśliborzu. 2020-06-10 16:51:41
dokument Zarządzenie nr 18/2020 ws. wprowadzenia Regulaminu użytkowania slipu do wodowania łodzi. 2020-06-16 15:36:15
dokument Zarządzenie nr 19/2020 ws. zmiany Zarządzenia nr 2/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2020-06-18 15:27:35
dokument Zarządzenie nr 20/2020 ws. powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie pierwszego pisemnego konkursu ofert na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz, będącego w zwykłym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2020-06-19 10:25:52
dokument Zarządzenie nr. 21/2020-ws. wprowadzenia Regulaminu korzystania z drogi wewnętrznej i miejsc postojowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2020-06-22 12:44:03
dokument Zarządzenie nr 22/2020 r. ws.- organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2020-06-24 16:08:04
dokument Zarządzenie nr. 23/2020 r.- ws. zmian godzin pracy pływalni krytej w Myśliborzu ul.Piłsudskiego 18. 2020-06-26 11:51:07
dokument Zarządzenie nr 24/2020 ws. Powołania komisji do przeprowadzenia oceny wariantów koncepcji na ,,Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: Remont i przebudowa pływalni krytej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Myśliborzu przy ul. Piłsudskiego 18". 2020-07-02 15:27:48
dokument Zarządzenie nr 25a /2020 ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 9 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 16 grudnia 2019 roku ws. wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. 2021-02-16 10:28:10
dokument Zarządzenie nr 25/2020 - ws. Powołania komisji przetargowej i przyjęcia Regulaminu do przeprowadzenia otwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości znajdujących się w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. 2020-09-08 11:43:16
dokument Zarządzenie nr 26/2020 ws. zmieniające zarządzenie nr 25/2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przyjęcia Regulaminu do przeprowadzenia otwartego przetargu ustnego nieorganicznego na sprzedaż ruchomości znajdujących się w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2020-09-15 15:55:11
dokument Zarządzenie nr 27/2020 ws. powołania komisji do przejęcia i przekazania pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Marcinkowskiego 5 w Myśliborzu stanowiącego własność Gminy Myślibórz, będącego w zwykłym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu przeznaczonego na działalność gastronomiczną. 2020-09-30 13:51:25
dokument Zarządzenie nr 28/2020 ws. ogłoszenia II przetargu nieograniczonego,powołania komisji przetargowej i przyjęcia Regulaminu na sprzedaż ruchomości znajdujących się w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. 2020-10-02 15:39:55
dokument Zarządzenie nr 29/ 2020 ws. zmieniające załącznik do Zarządzenia nr 28/2020 ws. ogłoszenia II otwartego przetargu ustnego nieograniczonego, powołania komisji przetargowej i przyjęcia Regulaminu na sprzedaż ruchomości znajdujących się w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. 2020-10-21 11:53:17
dokument Zarządzenie nr 30/2020 ws. ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 2020-11-03 14:04:50
dokument Zarządzenie nr 31/2020 ws. ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu referent ds. kadr i księgowości 2020-11-24 16:04:55
dokument Zarządzenie nr 32/2020 ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie przez pracowników odzieży roboczej. 2020-12-04 15:01:20
dokument Zarządzenie nr 33/2020 ws. zmieniające Zarządzenie nr 32/2020 r. z dnia 04 grudnia 2020 r. ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie przez pracowników odzieży roboczej. 2020-12-09 11:46:50
dokument Zarządzenie nr 34/2020 ws. ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. 2020-12-10 13:00:34
dokument Zarządzenie nr 35/2020 ws. ogłoszenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu Referent ds. kadr i płac. 2020-12-28 15:57:39