Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Sportu w Myśliborzu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. Agnieszka Jaskólska 2024-04-09 14:46:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt. Agnieszka Jaskólska 2024-04-02 15:20:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie zmiany wysokości progów dochodowych na jedną osobę pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby uprawnionej do otrzymania świadczeń z ZFŚS. Agnieszka Jaskólska 2024-03-06 09:23:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. Izabela Budzikowska 2024-03-05 11:52:01 edycja dokumentu
Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu Izabela Budzikowska 2024-02-20 14:02:15 dodanie dokumentu
Standardy Ochrony Małoletnich (zakładka menu) Jerzy Zgoda 2024-02-20 12:22:26 dodanie pozycji menu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu za rok 2023 Izabela Budzikowska 2024-02-19 10:13:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. Izabela Budzikowska 2024-02-16 14:45:50 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. Izabela Budzikowska 2024-02-16 14:45:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2024 ws. powołania Kapituły do wyłonienia w drodze Konkursu na najlepszych sportowców, trenera, drużynę i wydarzenie sportowe w Gminie Myślibórz w 2023 roku Izabela Budzikowska 2024-02-13 10:08:01 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 2/2024 ws. powołania Kapituły do wyłonienia w drodze Konkursu na najlepszych sportowców, trenera, drużynę i wydarzenie sportowe w Gminie Myślibórz w 2023 roku Izabela Budzikowska 2024-02-13 10:06:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie: ogłoszenia Konkursu na najlepszych sportowców, trenera, drużynę i wydarzenie sportowe w Gminie Myślibórz w 2023 roku. Izabela Budzikowska 2024-01-08 12:39:09 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie: ogłoszenia Konkursu na najlepszych sportowców, trenera, drużynę i wydarzenie sportowe w Gminie Myślibórz w 2023 roku. Izabela Budzikowska 2024-01-08 12:38:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20/2023 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 roku. Izabela Budzikowska 2023-12-15 12:16:43 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 20/2023 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 roku. Izabela Budzikowska 2023-12-15 12:15:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 19/2023 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów obcych będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu po SZKUNERZE przekazany w zarząd zwykły na podstawie Zarządzenia NR Br.0050.220.2017.RGG Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 27 lutego 2017r. Izabela Budzikowska 2023-11-21 11:22:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2023 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Izabela Budzikowska 2023-11-20 14:46:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 17/2023 ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie przez pracowników odzieży roboczej Izabela Budzikowska 2023-11-17 12:20:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 17/2023 ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie przez pracowników odzieży roboczej Izabela Budzikowska 2023-11-17 12:19:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/2023 ws. ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023r. Izabela Budzikowska 2023-11-15 15:22:50 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 16/2023 ws. ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023r. Izabela Budzikowska 2023-11-15 15:22:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15/2023 ws. wprowadzenia Regulaminu Pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu Izabela Budzikowska 2023-11-15 15:19:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2023 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna opałowego będącego w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu Izabela Budzikowska 2023-10-27 14:16:55 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 14/2023 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna opałowego będącego w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu Izabela Budzikowska 2023-10-27 14:16:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13/2023 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 10 października 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu nr 9/20219 r. z dnia 16 grudnia 2019 r. Izabela Budzikowska 2023-10-10 14:13:59 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu nr 9/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. Izabela Budzikowska 2023-10-10 14:08:29 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 13/2023 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 10 października 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu nr 9/20219 r. z dnia 16 grudnia 2019 r. Izabela Budzikowska 2023-10-10 14:07:44 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Izabela Budzikowska 2023-09-27 14:19:54 edycja dokumentu
Regulaminy Izabela Budzikowska 2023-09-12 14:02:26 dodanie dokumentu
Karta zgłoszenia na zajęcia pływania Izabela Budzikowska 2023-09-12 14:01:00 edycja dokumentu
Karta zgłoszenia na zajęcia pływania Izabela Budzikowska 2023-09-12 14:00:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2023 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. Izabela Budzikowska 2023-09-12 13:59:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Izabela Budzikowska 2023-08-18 09:43:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym nieograniczonym przetargu na wysokość stawki czynszu za dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz, będącego w zwykłym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu Izabela Budzikowska 2023-08-02 11:30:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym nieograniczonym przetargu na wysokość stawki czynszu za dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz, będącego w zwykłym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu Izabela Budzikowska 2023-08-02 11:28:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2023r. ws. wysokości opłat za zajęcia nauki i doskonalenia pływania z instruktorem na Pływalni Krytej w Myśliborzu. Izabela Budzikowska 2023-08-02 10:43:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 11/2023r. ws. wysokości opłat za zajęcia nauki i doskonalenia pływania z instruktorem na Pływalni Krytej w Myśliborzu. Izabela Budzikowska 2023-08-02 10:42:33 dodanie dokumentu
Arkusz wyłączeń Izabela Budzikowska 2023-06-27 10:52:05 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu Izabela Budzikowska 2023-06-27 10:51:28 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat Izabela Budzikowska 2023-06-27 10:50:54 dodanie dokumentu